NLP Nedir?

NLP; Neuro Linguistic Programming yani dilimize çevirdiğimizde Sinir Dili Programlama’nın baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. NLP’nin çıkış noktası “nasıl?” sorusudur.

NLP ile alınan eğitimler zihnimizde kabul edilir, sonra işlenir ve en son uygulamaya geçilir. Bu nedenle NLP bir hamlede alınıp hayata uygulanabilecek bir eğitim değildir.

Neuro; beyni temsil eder. Görme, duyma, dokunma, tat ve koku alma duyularının kullanılarak dış dünya ile ilgili deneyimleri beynimizde arşivler. Bu oluşan arşiv de kişinin inançlarını ve davranışlarını oluşturur. Şimdi kısaltmayı oluşturan harflerin açılımına bir göz atalım.

Linguistic; Sinirsel uyarıların nasıl kodlandığı, nasıl bir anlam yarattığı, bu anlamı yaratırken kullandığı dil ve sözsüz iletişimi temsil eder. Kişinin kendisi ve diğer insanlar ile iletişimini kapsamaktadır. Bu kapsamda kişinin kendi kendine söylediği olumlu veya olumsuz sözleri, davranışlarına yansımaktadır. Diğer insanlar ile kurduğu iletişimde kullandığı dil de kişinin düşünce yapısı ile tutum ve davranışlarının bir neticesidir.

Programming; Her bilgisayarın bir yazılım programı olduğu gibi insanların da davranışlarının özünde bir program vardır. Hayatımızdaki birçok davranış ve alışkanlığımız belli bir programdan sonra oluşmuştur. İstemediğimiz davranış ve alışkanlıklarımızı nasıl güncelleyeceğimiz ile ilgilenir.

Almış olduğum eğitimler aracılığıyla ben bu konuda kendimi geliştirmeye çalıştım. Aslında BaşarıMatik sisteminin ortaya çıkışında yatan temel de yine NLP ile ilgili çalışmalarım olmuştur. Bir NLP uygulayıcısı olarak da ilk yapmış olduğum şey (sizlerin de aynı şeyi yapmanız gerekecek) NLP hipotezleri(varsayımları)nı öğrenmek ve şüphe duymaksızın bu varsayımların doğruluğunu kabul etmektir.

Peki NLP nasıl ortaya çıkmış ve kimler aracılığıyla bugün bizlere kadar gelişimine devam ederek ulaşmıştır? NLP’nin tarihçesi başlıklı yazımla NLP’nin geçmişine şöyle kısa bir yolculuk yapmaya ne dersiniz?

2 Cevap

  1. Selcuk 4 Ocak 2017 Reply
    • admin 5 Ocak 2017 Reply

Cevap yazın