Bilinçaltı Nedir?

Neye inanırsak o oluruz..

Yaşamın yasası inanç yasasıdır ve yaşamın ebedi ilke ve gerçekleri tüm dinlerden ve inanışlardan önce ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun dualarına, dileklerine karşılık almalarının da temelinde bu inanç yasası vardır ve insanlar dualarının, dileklerinin kabul edileceğine duydukları inanç sebebiyle dualarına karşılık alırlar. Bilinçaltımız da yine aynı yasayla, inanç yasası ile işler. Bu öylesine güçlü bir yasadır ki, biz farkında olalım ya da olmayalım, kabul edelim veya etmeyelim, sonunda neye inanırsak o oluruz..

Gerçekler görecelidir..

NLP’nin varsayımları başlıklı yazımda da belirtmiş olduğum gibi insanlar gerçeğe göre değil, kendi yaşamlarından elde ettikleri çıkarımlara göre karar verirler. İnsanlar yaşadıkları dünyayı, içinde bulundukları çevreyi olduğu gibi değil, yıllar içerisinde kendi zihinlerinde oluşan deneyimleri ve beş duyu organları vasıtasıyla algılarlar. Gerçeklerin göreceli olmasının nedeni de budur.

Bilinçaltının Gizemi..

Bilinçaltının inanılmaz ve gizemli güçlerinin ortaya çıkışı, insanoğlunun ortaya çıkışı kadar eskiye dayanır. Aslında yaşamın en büyük sırlarından biri de mucizeler yaratan bilinçaltının keşfidir.

Bilinçaltımız hiç durmadan çalışan ve yaşamla ilgili farkında olduğumuz ve olmadığımız her ayrıntıyı hiç durmadan kaydeden bir kayıt cihazı gibidir. Gece gündüz demeden, sınırsız hafızasına yaşanılan her bir saniyeyi işler ve bu kayıt işlemi doğumdan ölüme kadar hiç durmadan devam eder.

Bilinçaltı Verimli Bir Toprak Gibidir..

Bilinçaltımız iyi veya kötü, faydalı veya zararlı olduğuna bakmaksızın ekilen her tohumu yeşerten bir toprak gibidir. Bu tohumlar bizim düşüncelerimizdir. Düşünsel anlamda bilinçli zihnimizle inandığımız her şey bilinçaltımız tarafından doğru kabul edilerek içeri alınır. Alınan her düşünce de bizim deneyimlerimizi oluşturarak dünyayı ve çevremizi algılamamızda farklılıklar yaratır. Bu yüzden gerçek dünyayı olduğu gibi değil, inandığımız gibi görürüz.

Bilinçaltımız gerçekten var olanla zihnimizde canlandırdığımız düşünceleri birbirinden ayırt edemez..

Bilinçaltımızı etkin kullanabilmemizin temelinde, bilinçaltımızın gerçekten var olanla zihnimizde canlandırdığımız düşünceleri birbirinden ayırt edemeyişi gelir. Büyük bilim adamlarından ünlü sanatçılara, yazarlardan mucitlere kadar yüzyıllara damgasını vuran  bir çok etkili isim bu gerçeği biliyor ve de etkin bir şekilde bunu kullanabiliyorlardı.

Bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmayı herkes öğrenebilir mi?

Bilinçaltımızı etkin bir şekilde kullanabilmek için onun çalışma prensibini tam olarak öğrenmemiz gerekir. NLP ile ilgili önümüzdeki süreçte paylaşacağım yazılarla paralel olarak bilinçaltımızı nasıl kullanabileceğimizi de sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bu çok mu zor olacak diye merak ediyorsanız size cevabım net bir şekilde hayır! Emin olun bu herkesin rahatlıkla yapabileceği, son derece basit bir işlem. Temelinde ise yazımın en başında da belirtmiş olduğum gibi, bunu yapabileceğinize tüm kalbinizle inanmak yatıyor!

Bir Cevap Yazılmış

  1. Serpil DERELI 1 Mart 2017 Reply

Cevap yazın